Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Ruhun Yasalari

DENGE YASASI: ORTA YOLU BULMAK Nasıl yerçekimi evreni bir arada tutan bir yapıştırıcı ise, denge de evrenin sırlarının kapısını açan anahtardır. Denge; beden, zihin ve duygularımız, varlığımızın her boyutu için geçerlidir. Yaptığımız her şeyde, az ya da çok yaptığımızı bize hatırlatır. Yaşam sarkacımız ya da alışkanlıklarımız en uçlara gittiğinde diğer uca gitmemiz de kaçınılmazdır.

Continue Reading
Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Baskalarini Yargilamak

Başkalarını yargılamamayı da öğrenmelisiniz. Yargılayamazsınız çünkü onların geçmiş yaşamlarını bilmiyorsunuz, o şekilde davranmalarını sağlayan karmalarını bilmiyorsunuz. Bir insanın tek bir yaşamda bazen sanıldığı kadar özgür iradesi yoktur. Ruh Büyük Yasaya hizmet eden olaylara konsantre olur. Hür irade ruhun tepkisinde, kendine sunulan koşulları severek kabul etmesinde ve en iyisini yapma çabasında yatar.

Continue Reading
Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Albert Pauchard

Kaderden, olayları yönlendiren tesadüflerden, kaçınılmaz alın yazısından söz edenler kelimeleri kullanıyor ama gerçeği tanımıyorlar. Reenkarnasyona inanan insanlar mesajımı açık ve akla yatkın bulacaklar, çünkü reenkarnasyon kaderin anahtarıdır. Hepimizin bir alın yazısı var. Bazıları için kendilerini nelerin beklediği, başlarına iyi ya da kötü nelerin geleceği bilinemez bir şeydir. Bundan kaygı duymaz, kendilerini olayların akışına bırakırlar, bu …

Continue Reading
Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Duyularimiz

Duyu imkanlarımızın derecesini daha iyi anlayabilmek için, duyu organlarımızı bir müzik aletine benzetelim.Titreşim halinde bulunan gergin bir tel kroomatik gam üzerine akord edilmiş telli bir müzik aletine uzaktan tesir eder. Dışarda hareket halinde bulunan telin titreşimi ile akustik kuralları gereğince, ilgisi olan müzik aletinin telleri kendiliğinden çalmaya başlar.Bunun gibi bir takım titreşimlerden ibaret olan tabi …

Continue Reading
Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Nedir bizi bir araya getiren…

Biz insanları, varlıkları, dostları neleri ile severiz? Ne yüzlerin şekilleri, ne bedenlerin biçimleri, ne de kılık ve kıyafetleri insanların birbirine bağlamaya kafi değildir. İnsanları birbirine bağlayan, birbirine yaklaştıran, birbirine ısındıran ve birbiriyle sempatize, hülasa birbirini arattıran tek amil onların birbirlerine karşı olan aksiyon ( tesir ) ve reaksiyonlardır ( karşı tesir). Yani insanlar yaptıkları işlerle, …

Continue Reading
Articles/Yazılar Posts auf Deutsch Thoughts/Düşünceler

Wahrheit und Vorstellung

Wahrheit kommt aus Vorstellung, stellen sie vor etwas ist unmöglich, dann ist es unmöglich. Stellen sie vor etwas ist möglich dann ist es möglich. Falls ihre Vorstellung ist nicht so geschehen, daß bedeutet die primäre Ursache hat ein anderes Vorstellung. Widersetzen sie nicht, weil die mehr sie wiedersetzen, die mehr begegnen sie die selbe Ergebnis. …

Continue Reading