“Hermes Trismegistus”

Bu yalansızdır, barizdir ve en gerçektir.
Tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirmek adına aşağıdaki, yukaridakiyle; yukarıdaki de aşağıdaki ile aynıdır.
Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden , bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.
Güneş onun babasıdır,
Ay annesidir,
rüzgar onu karnında taşımıştır,
toprak onu beslemiştir.
Dünyadaki bütün mükemmelliğin babası buradadır. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.
Toprağı ateşten ayıracaksın,
ince olanı kalın olandan
bu büyük bir maharetle olmalı.
Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek
ve daha üstün ve alkaç her şeyin kuvvetini alacak.
Bu şekilde tüm dünyanın görkemi senin olacak
böylece tüm karanlık senden uzaklaşacak.
Onun kuvveti tüm kuvvetlerin en kuvvetlisi,
çünkü her ince şeyi yener ve her katı şeyi deler geçer.
Böylelikle dünya yaratıldı.
Hayranlık verici biçimler bundan çıktı , bunların ortamı buradadır.
Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir, bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bendedir.
Güneş’in işletişi hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.