Duyularimiz

Duyu imkanlarımızın derecesini daha iyi anlayabilmek için, duyu organlarımızı bir müzik aletine benzetelim.Titreşim halinde bulunan gergin bir tel kroomatik gam üzerine akord edilmiş telli bir müzik aletine uzaktan tesir eder. Dışarda hareket halinde bulunan telin titreşimi ile akustik kuralları gereğince, ilgisi olan müzik aletinin telleri kendiliğinden çalmaya başlar.Bunun gibi bir takım titreşimlerden ibaret olan tabi amiller de ancak kendileri ile ahenktar olan duyu organlarımıza tesir ederler. Bu gerçeği unutmazsak, sırf olağan hallerdeki duyu organlarımız almıyor diye bazı etkenlerin varlıklarını inkar etme gafletine düşmeyiz.Duyu sistemimizin yetersizliği, sadece her titreşimi alamamak şeklinde kendini göstermez.Çok defa onları bize olduklarından başka türlü de gösterirler.