“Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Öğütler” kitabından bazı notlar:

Bunlar her kimde yoksa ve edinmeye de çalışmıyorsa, fazla uzatmadan gitsin.

İşte, merhum Turgut Özal’ın çok istifade ettiğini en yakınlarından dinlediğimiz,
“Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Öğütler” kitabından bazı notlar:
Hiddetine, gadabına (öfkene), eline ve diline hakim ol.
Sakın halkından uzun müddet uzak veya saklı durma.
Halka sevgi ve merhamet besle.
Alçak gönüllü ve ölçülü ol.
Denetime önem ver.
Hiçbir işi ihmal etme.
Sana helal olmayan şeylerde nefsine karşı sıkı dur.
Hiçbir cezalandırman için katiyen sevinme. Sakın ‘ben tam bir kudret sahibiyim, emrederim, itaat ederler’ deme.
Etrafındakilerden, ileri gelenlerinden ve akrabalarından hiçbirine katiyen toprak (devlet elindeki bütün imkânlardan yararlanma hakkı) verme.
Adaletten katiyen ayrılma. Böyle yapmazsan zulmetmiş olursun.
İnsanlar hakkındaki bütün kin düğümlerini çöz. Seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes. Sence açıklık kazanmayan şeylerin tümü hakkında anlamamış görün. Şunu bunu gammazlayanların sözüne sakın çarçabuk inanma. Alkışa ve yersiz övgüye müsamaha etmek insanı büyüklenmeye sevk eder ve kibire yaklaştırır. Sakın insanların iyisiyle kötüsü senin yanında bir olmasın.
Askerlerinin başına öyle birini geçir ki, Allah’a, Resulü’ne ve devlet başkanına karşı sence hepsinden daha bağlı ve sadık, kalbi hepsinden temiz ve aklı başında olmak itibariyle hepsinden üstün bulunsun.
Halk arasında hüküm vermek için öyle birisini seç ki, hatasında ısrar etmesin, hakkı gördüğü an döneceği yerde dili tutulup kalmasın, hiçbir zaman tamah ettiği bir menfaatin kaybolacağı gibi bir endişeye düşmesin.
Sakın şahsi yakınlık veya tesir altında kalarak hiçbir kimseye vazife tevdi etme.
Memleketin imarına sarf edeceğin emek, vergi toplamaya harcayacağın himmet ve gayretten fazla olmalı.
Ticaret ve zanaatle uğraşanlar vardır ki, bunların bir kısmı oturduğu yerde çalışır, bir kısmı şuraya buraya mal götürür, bir kısmı da elinin emeğiyle geçinir. Bunların hepsine iyi muamele et.
Yetimleri ve yaşlı bulunduğu halde hiçbir çaresi olmayan kimselerin geçimini üzerine al.
İhtiyaç sahipleri için sırf kendileriyle meşgul olacağın zaman ve mekân ayır.
Düşmanla aranızda bir sözleşme akdettiysen yahut ona karşı bir taahhüdün varsa yapılan sözleşmeye riayette bulun, ahdini yerine getir. Verdiğin sözü muhafaza için icap ederse hayatını bile feda et.