Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Dr. Vladimir Poponin & Dr. Peter P. Gariaev

Son yıllarda modern bilimin tespitlerinde köklü değişiklikler oldu. Değişim 1995 yılında Rus Bilim Akademisi’nde Vladimir Poponin ve Peter Gariaev yönetimindeki araştırmalarla başladı. Bu iki bilim adamının deneylerinin sonuçları o kadar hayret vericiydi ki, bu deneyler Amerika’da tekrar edildi ve sonuçta orada kamuoyuna duyuruldu.

Continue Reading
General/Genel Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Nisargadatta Maharaj

“Zihninizin aynasında, her türlü resim bir görünür bir kaybolur. Bilin ki bu görüntüler sizin eserinizdir. Onların gidiş ve gelişlerini sessizlik içinde gözlemleyin. Tetikte olun ama bunu tedirginlik boyutuna taşımayın. Böylesine sessiz bir gözlem, Yoga’nın temelini oluşturur. Resmi görürsün ama o resim olmazsın.” ~ Nisargadatta Maharaj ~

Continue Reading
Articles/Yazılar Thoughts/Düşünceler Türkçe Yazılar

Brihadaranyaka Upanishad

‘Ruh bir bedene büründüğünde sanki o bedenin zayıflıklarını ve kısıtlılıklarını üstlenmiş gibi olur ama Ruh ölüm anında bedeni terk ettiğinde bütün bunları da geride bırakır. Bilinebilen iki tane bilinç hali vardır. Biri bu dünyaya diğeri de öbür dünyaya aittir. Ancak bunların aralarında üçüncü bir hal daha vardır,

Continue Reading