Brihadaranyaka Upanishad

‘Ruh bir bedene büründüğünde sanki o bedenin zayıflıklarını ve kısıtlılıklarını üstlenmiş gibi olur ama Ruh ölüm anında bedeni terk ettiğinde bütün bunları da geride bırakır. Bilinebilen iki tane bilinç hali vardır. Biri bu dünyaya diğeri de öbür dünyaya aittir. Ancak bunların aralarında üçüncü bir hal daha vardır, Bu ara hal üzüntüleriyle ve sevinçleriyle her iki dünyayı da deneyimlediğimiz düşler alemidir. Bir insan öldüğünde ölen sadece maddi bedeni olur O kişi sona eren yaşamının hem iyi hem de kötü izlenimlerini algılamaya devam eder. Bu ara halde ise Ruh’un ışığı altında izlenimlerini kurgular, bozar ve yine kurgular””Ara haldeyken (rüya aleminde) savaş arabaları, onları çeken atlar, gidilecek yollar yoktur ama insan kendi savaş arabalarını, yollarını, atlarını oluşturur O bilinç halinde kutsayışlar, mutluluklar, sevinçler de yoktur, kişi bunları kendi meydana getirir. Bütün bunları meydana getiren gerçekten de kendisidir’

‘İnsan uykudayken ve bedenle ilişiğini kesmişken kendisi uyumayan, ışığı kendinden olan Ruh, izlenimlerden örülü düşleri izler. Işığı kendinden olan Ruh, Prana gücüyle bedeni canlı tutar Maddeye bağlı olmadığından hiçbir şey onu etkilemez. Düş görme halindeyken şurada burada dolaştıktan sonra kendi yerine geri döner. Ruhda özümlenmiş bir insan (üçüncü hal) dış dünyasında ve iç dünyasında neler olup bittiğinin ayrımında olmaz. Çünkü o, özümlenme halindeyken tüm arzuları tamama erer. Bizzat Atman’ın dışında yerine gelmesi gereken arzu kalmaz O kişi kederin ötesine geçer’

‘O özümlenme halindeyken insan görmeden, gözü olmadan görür, çünkü hiçbir şey O’ndan ayrı değildir. Koklamadan, burnu olmadan koklar çünkü hiçbir şey O’ndan ayrı degildir. Duymadan kulağı olmadan duyar çünkü hiçbir şey O’ndan ayrı değildir. Bilmeden bilir çünkü hiçbir şey O’ndan ayrı değildir. Ayrılığın olduğu yerde insan başka bir şeyi görür, başka bir şeyi koklar, baska bir şeyi konuşur, baska bir şeyi duyar, baska bir şeyi düşünür. Fakat özümlenmenin olduğu ikinci bir şeyin bulunmadığı yer Tanrı’nın âlemidir Yaşamın en yüce gayesi en yüce hazinesi budur”

Brihadaranyaka Upanishad