Archives

Daily Archive for February 25th, 2018

20. Yüzyıl “Budası” Jiddu Krishnamurti’den İnsanlığa 12 Şahane Nasihat

1895 Hindistan doğumlu düşünür ve konuşmacı Jiddu Krishnamurti; daha 13 yaşındayken “Theosophical Society” adlı mistik derneğin temsilcilerinden biri tarafından fark edildi. Star of the East adıyla yeni bir örgüt kurmak üzere olan dernek, bir mesih beklentisi içinde olan tüm dünya gizemcilerini aynı çatı altında toplamayı amaçlıyordu. Krishnamurti’yi dünyanin evrensel öğretmeni, geleceğin kurtarıcı gurusu olarak eğitmeye çalışan ve onu bu şekilde tanıtan theosophical society yeni kurduğu “Doğu Yıldızı” örgütünün başkanlığına bu delikanlıyı getirdi. Senelerce eğitim ve konuşmalarına devam eden Krishnamurti, zamanla derneğe yabancılaştı ve kendisine manasızca tapan müridlerinden rahatsızlık duymaya başladı. İnsan için koşulsuz ve mutlak bir özgürlüğün arayışında olan Krishnamurti, hakikate yolun; hiçbir din, ideoloji, lider ya da kitaptan geçtiğini düşünmüyordu. Bunların sadece ikinci el insanlar yaratmada yardımcı araçlar olduğunu düşünmekteydi.