Sonsuzluk Yolcusu Evrensel İnsan –Sf:112.

İstek ve iradenin ,çabanın kanelize edilmesi ,disipline edilmesi  sonucunda sadece kendimize uygun  ve kendi gelişimimizi sağlayacak olan ,hedef olarak kabul ettiğimiz  o noktanın enerjisini değil ,diğer yardımcı enerjileri de alırız.Çünkü bir ekolde insan tek başına çalışamaz.Ouspensky’nin  de ifade ettiği gibi ekolün içerisinde birçok  varlıkla birarada bulunursunuz.Böylece onların hedefleriyle sizin hedefleriniz arasında bir uyum oluşmaya başlar.Zaten manyetik merkezde başarılı bir konsantrasyon sağlamak için her türlü gelişime  ve değişime karşı uyum  sağlayabilme esnekliğini ,manyetik esnekliği de kazanmak lazımdır.Esneklik de kendi arasında çok çeşitli türlere ayrılır.Manyetik merkezin ,manyetik gelişmelerin insan  varlığındaki tesiri ,büyük astral girdapların meydana  getirmiş olduğu  büyük tesir dünümüşleri ,altüst oluşları  yahut birbirlerine girişleri,karmaşaları içerisinde  de bir esneklik  bir uyum aranır.Ancak  bu uyum olduğu zaman  manyetik alan kendini muhafaza edebilir.Onun için ekollerde bu gayet verimli bir şekilde gerçekleşir.Ancak uyum sağlamak istediğimiz objelerin ,konuların çok olması gerekir.Yani uyumu öğrenmek istiyorsak  tek  bir şeye uyum sağlamakla biz bir şey öğrenemeyiz.


Ergün Arıkdal
Sonsuzluk Yolcusu Evrensel İnsan –Sf:112.