Sûfi Yolu’nda Kuşak Bağlamak Ne Anlama Gelir?

Sûfi Yolu’nda Kuşak Bağlamak Ne Anlama Gelir?


Kuşak, tasavvufta sağlam durmayı ifade eder. Üstat talebesine kuşak bağlamak istediğinde, kuşağı yedi kere dolar.

* Birincisi cimriliği çıkarıp yerine cömertlik yerleştirmek için,
* ikincisi gaflet bağını çözüp hikmeti yerleştirmek için,
* üçüncüsü haram bağını çözüm kanaatı yerleştirmek için,
* dördüncüsü gazap bağını çözüp sevgiyi yerleştirmek için,
* beşincisi kibir bağını çözüp tevazuyu yerleştirmek için,
* altıncısı yalan bağını çözüp doğruluğu yerleştirmek için,
* yedincisi isyan bağını çözüm itaat duygusunu yerleştirmek içindir.

Ebu’l-Hasan Harakani (ö. 1034),

Foto: Dervişlerin kullandığı örnek kuşaklardan biri

Ali Rıza Bayzan, Terapistin Sûfi Olursa, 2018, Tuti Kitap