Blog/Makaleler

“Kurban” kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. “Kurban” kelimesi, “Kurb” ”Yakınlaşma, yakın olma” anlamına gelen, manevi duygulardan oluşan bir kelimeden türemiştir. Arapça uygulamada “Kurban” kelimesinin karşılığı; “dahiyye”, Kurbanlık hayvanla ilgili olarak  “udhiyye” kelimesi kullanılır.

Şems (Güneş): Bu kevkep (gezegen) 4. felek katından çıkarak gök burçlarının her birinde bir ay süreyle oturur. Feleklere de bir sene süre içinde uğrayarak geçer. Bu kevkebe büyüklük, güç, kahır, uzun olmak veya kimseye boyun eğmemek, Hayret, Ar, gayret ve haya (ar, namus) gibi sıfatlar isnat ve tensip edilir. Güneş kevkebinin burcu Aslan’ dır. Madeni intisabı ise Altın madenidir. Giyeceklerden ise sarı ipekli olanlardır. Melaikelerden Rukyail’ e, ilahi güzel adlardan (yani Esmaül-Hüsna’ dan) Ya Hay ve Ya Kayyum’ a intisabı vardır. Sayısı ise 174’ tür.

“İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması.”

Resim ne kadar net olursa geçit o kadar çabuk ve kolay ortaya çıkar

Teslim olmalısın, egonu susturursan gücün şahlanır.

Diğer insanların körükörüne hakikatın peşinde koştuğu yerde…unutma ki Hiçbirşey doğru değildir.

Diğer insanların ahlak ya da kanunla sınırlandırıldığı yerde…unutma ki Herşey mübahtır.

Aydınlığa hizmet için karanlıkta çalışırız.

Yasak meyve insanın itaatsizliğinin ilk sembolü olduğu gibi, özgür iradesinin de sembolüdür.

Brainwave Frequency Listing

Glossary

Adrenal – An organ located above the kidneys – it manufactures a natural steroid called cortisol, which is associated with stress.

Amygdala – This is a pair of structures that exist an inch or so in from the forehead – there’s one on the right side and one on the left side – they supposedly have an impact on moods. (The right one is active when a person is depressed, and the left one is active when a person is cheerful.) Also, they are associated with fear, and the “fight or flight” response.

  • Attention: A focus on the thought.
  • Intention: The meaning behind the thought.
  • Action: Actually doing something to communicate your thoughts. Creating and doing are closely linked.
  • Effort: How much effort you put into the thought, including the actual physical effort to actualize the idea.
  • Time: The amount of time spent thinking about the idea, putting attention toward it, and putting effort into it.
  • Luck: The complex web of factors that dictates chance favoring a person.

http://factmyth.com/factoids/thoughts-can-create-reality/

 

Söz, duygu, düşünce, hareket.

Bunlardan biri iflas ederse, uyku gelir ve esneme başlar. Veya sıkıntılar yaşanır, çocuklar bilmese bile aslında daha çok düşünür.

Ölüm: Sadece görselimiz kayboluyor.

Ne yapacağımızı bilmediğimiz bazı zamanlar yaşarız. Bu işte tıkanıklık olabilir, bir projemizde yeni fikirlere sahip olamamak olabilir, hayatımızla ilgili karar vermemiz gereken bir yol ayrımında duruyor olabiliriz, değişiklik yapmak istiyor ama nerden nasıl başlayacağımızı bilemiyor olabiliriz.

Prof. Esmer konuşmasına bir inek, çayır ve horoz görüntüsünü bilgisayarından yansıtarak başladı ve bu üç resim arasında hangi ikisi ile ilişki kurabileceğimizi sordu. İnek ve çayır cevabı geldiğinde ise bu deneyin batı ve doğu toplumlarında gerçekleştirildiğini; doğu düşüncesinin inek ile çayırı eşleştirdiğini, sınıflandırmaya önem veren batı anlayışının ise inek ve horozu eşleştirdiğini dile getirdi. Doğunun sorunları çözmek yerine dolaylı yolları yeğlediğini, batının ise sorunların özüne çözüm aradığını, doğunun küme, batının ise sıra kültürüne sahip oluğunu, bunun da diğerine güvensizlikten kaynaklandığını çizim ve görüntülerle ortaya koydu.