Mevlana Celaleddin Rumi

Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller
uyansın. insanın kaderine müdahalesi buradadır.

Numerous possibilities is sleeping in the realm of the universe for every event that may happen in the world. You awaken those possibilities with the words you put out of your mouth. Say nice words, to wake up good chances.
The intervention of man in his destiny is at this point.