Hz. Ali’den notlar

“Halktan Allah’ın hükmü ile,
Heva ve hevesinden Allah’ın emri ile,
İradenden Allah’ın fiili ile yok ol!
İşte o zaman Allah’ın ilmine bir kap olmaya yararsın..

Abdulkâdir Geylâni Hz.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesin…
Rabbin ve Sen

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol…
Annen ve Baban

Sıkıntı ve musibetlere karşı iki şey ile Rabbine sığın…
Sabır ve Namaz

İki şeyden hiç korkma…
Rızık ve Ecel

Hz. Ali (r.a)