Doğu ve Batı sınıflandırma

Prof. Esmer konuşmasına bir inek, çayır ve horoz görüntüsünü bilgisayarından yansıtarak başladı ve bu üç resim arasında hangi ikisi ile ilişki kurabileceğimizi sordu. İnek ve çayır cevabı geldiğinde ise bu deneyin batı ve doğu toplumlarında gerçekleştirildiğini; doğu düşüncesinin inek ile çayırı eşleştirdiğini, sınıflandırmaya önem veren batı anlayışının ise inek ve horozu eşleştirdiğini dile getirdi. Doğunun sorunları çözmek yerine dolaylı yolları yeğlediğini, batının ise sorunların özüne çözüm aradığını, doğunun küme, batının ise sıra kültürüne sahip oluğunu, bunun da diğerine güvensizlikten kaynaklandığını çizim ve görüntülerle ortaya koydu.

Prof. Esmer genel bir zihniyet değişimi gerçekleşmedikçe ve toplumsal değerler aynı kaldığı sürece, yasaların etkisinin en iyi olasılıkla sınırlı kalacağını belirtti. En demokratik anayasa metninin ise Sovyetler Birliği’nde, Stalin döneminde, 1930’lu yıllarda hazırlanan anayasa olduğunu okuduğu birkaç madde ile ortaya koydu.

Esas olanın zihnin yapılarının ve değerlerin araştırılması olduğunu ve değişim mekanizmasının buralarda aranması gerektiğini açıklayan Prof. Esmer saha çalışmalarında elde ettiği istatistikî verilerle son 20-25 yılda Türk toplumunun değerlerinde büyük değişimler meydana gelmediğini gösterdi.

http://www.salom.com.tr/haber-84715-turk_yahudi_cemaatinin_davosu_lImmud.html