Abdullah İbn. Abbas’ın rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler

‘Kur’ân-ı Kerim’e saygı göstermek, besmele okuyarak başlamakla olur, Kur’ân-ı Kerim’in anahtarı besmeledir.’

‘Öğretiniz, müjdeleyiniz, güçleştirmeyiniz.’

‘Allah’u Teâlâ’nın size verdiği sayısız nimetler için O’nu seviniz. Beni de Allah’u Teâlâ’yı sevdiğiniz için seviniz.’

‘Ümmetimden iki sınıf düzgün olursa bütün insanlar düzgün olur. Bunlar bozulursa insanlar da bozulur. Bu iki sınıf âmirler ve âlimlerdir.’

‘Kur’ân-ı Kerim’i kendi arzusuna (görüşüne) göre tefsir eden Cehennem’deki yerine hazırlansın.’

‘Tevbe ve istiğfara devam eden kimseye Allah’u Teâlâ her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.’

‘Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.’

‘Kızdığın zaman sükût et.’

‘İşitmek görmek gibi değildir.’

‘Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliği, hastalık gelmeden sıhhati, yokluk gelmeden zenginliği, meşguliyet gelmeden rahatı ve ölüm gelmeden hayatı ganimet bil.’

‘Bid’at sahibi bid’at işlemekten vazgeçmedikçe Allah’u Teâlâ onun hiçbir ibadetini kabul etmez.’

‘İnsanoğlunun iki vâdi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Karnını ancak bir avuç toprak doldurur. Allah’u Teâlâ tevbe edenlerin tevbesini kabul eder.’

‘Ölünün mezardaki hâli, imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allah’u Teâlâ, yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için duâ ve istiğfar etmektir.’

Abdullah İbn Abbâs (r.a.) buyurdular ki:

‘Kur’ân okuyan kimse hata etse, ‘lahin’ (telaffuzda yanlışlık) yapsa veya acemi olsa bile, melek o kıraati indirdiği gibi yazar.’

‘Çocuklarınızın ilk sözü ‘Lâ ilâhe illallah’ olsun. Ölümlerinde de ‘Lâ ilâhe illallah’ı telkin edin. Böyle olursa bin senede yaşasa Allah ondan bir günah sormaz.’

‘Her binanın bir temeli vardır. İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır.’

‘Gece ile gündüz birer binektir. Ahirete iletme vasıtası olarak bunlara bininiz (ömrünüzden istifade edin). Zinhar tevbeyi geciktirmekten sakının.’

‘Gizli sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sıla-i rahim ömrü uzatır. Hayır yapan fena ölümden kurtulur. ‘Lâ ilâhe illallah ‘ sözü doksandokuz belayı defeder ki en aşağısı tasa (gam) ‘dır.

‘Kişinin kardeşine söylediği güzel bir söz sadakadır. Keza kişinin bir hususta kardeşine yardımı sadakadır. İçirdiği bir içim su sadakadır. Yol üzerinde eza verecek bir şeyin giderilmesi de sadakadır.’

‘Güzel ahlâk hatâları eritir. Suyun buzu erittiği gibi.’

‘İçki bütün fuhuşları doğurur. Günahların en büyüğüdür.’

‘Bir kulun cildi, Allah’tan haşyeti dolayısıyla ürperir ve tüyleri diken diken olursa o kulun hataları kurumuş ağaç yapraklarının dökülmesi gibi, üzerinden dökülür.’

‘Siz Cennet bahçelerine rastladığınızda faydalanınız. Dediler ki: ‘Ya Rasûlullah Cennet bahçeleri nedir?’ Buyurdu ki: ‘İlim meclisleridir.’

‘Sana hakkı getirenden hakkı kabul et. Küçük, büyük veya hoşuna gitmeyen birinden de olsa. Ve bâtılı da reddet, küçük, büyük veya hoşlandığın bir adamdan da olsa.’

‘Allah bir kulu sevdiğinde, mescide kayyum eder. Sevmezse hamama hizmetçi eder.’

‘Allah (c.c.) zekâtı, malınızın geri kalanının güzelleşmesi ve temizlenmesi için, farz kıldı. Mirası da sizden sonrakiler için.’

‘Bak sana haber vereyim; en iyi hazine saliha kadındır. Kocası yüzüne bakınca, içi açılır, bir şey emretti mi yerine getirir ve kocasının gıyabında onun ırzını ve malını korur.’

‘Sözün içinde, büyü hükmünde sözler vardır. Şiirlerin içinde de hikmet vardır.’

‘Duâ rahmetin anahtarıdır. Abdest namazın anahtarıdır. Namaz da Cennetin anahtarıdır.’

‘Allah (c.c.) imânı müsamaha ve hayâ içinde yarattı. Küfrü de hasislik ve amel içinde yarattı.’

‘Kendisi doyup da komşusu aç olan kimse mü’min değildir.’

‘Ulemâ ile oturmak ibadettir.’

‘Bir kimse ümmetime ya bir sünnet ifası veya bid’atın izalesi için bir hadis ulaştırırsa onun makamı Cennettir.’

‘Bir kimse kardeşinin yazısına izinsiz bakarsa sanki ateşe batmış olur.’

‘Her hadisi herkese söylemeyin, aklı alacak adama söyleyin.’