http://www.flickr.com/photos/usgsbiml/sets/72157630468783226/

Causes, incidence, and risk factors

Cause of this disorder is unknown. Early life experiences, such as particularly insensitive parenting, are thought to play a role in the development of this disorder.

Symptoms

Ey oğul, artık Bey’sin!
Bundan sonra
öfke bize, uysallık sana.
Güceniklik bize, gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Acizlik bize, hoşgörmek sana.
Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.
Haksızlık bize, bağışlamak sana…

Son yıllarda modern bilimin tespitlerinde köklü değişiklikler oldu. Değişim 1995 yılında Rus Bilim Akademisi’nde Vladimir Poponin ve Peter Gariaev yönetimindeki araştırmalarla başladı. Bu iki bilim adamının deneylerinin sonuçları o kadar hayret vericiydi ki, bu deneyler Amerika’da tekrar edildi ve sonuçta orada kamuoyuna duyuruldu.

“Zihninizin aynasında, her türlü resim bir görünür bir kaybolur. Bilin ki bu görüntüler sizin eserinizdir. Onların gidiş ve gelişlerini sessizlik içinde gözlemleyin. Tetikte olun ama bunu tedirginlik boyutuna taşımayın. Böylesine sessiz bir gözlem, Yoga’nın temelini oluşturur. Resmi görürsün ama o resim olmazsın.”

~ Nisargadatta Maharaj ~

‘Ruh bir bedene büründüğünde sanki o bedenin zayıflıklarını ve kısıtlılıklarını üstlenmiş gibi olur ama Ruh ölüm anında bedeni terk ettiğinde bütün bunları da geride bırakır. Bilinebilen iki tane bilinç hali vardır. Biri bu dünyaya diğeri de öbür dünyaya aittir. Ancak bunların aralarında üçüncü bir hal daha vardır,

Eğer bir insan çok fazla gülüyorsa, hatta saçma sapan şeylere gülüyorsa; o insan içten içe büyük yalnızlık çekiyordur….
Eğer bir insan çok fazla uyuyor ise; büyük ihtimalle üzgündür, hüzünlüdür.

DENGE YASASI: ORTA YOLU BULMAK Nasıl yerçekimi evreni bir arada tutan bir yapıştırıcı ise, denge de evrenin sırlarının kapısını açan anahtardır. Denge; beden, zihin ve duygularımız, varlığımızın her boyutu için geçerlidir. Yaptığımız her şeyde, az ya da çok yaptığımızı bize hatırlatır. Yaşam sarkacımız ya da alışkanlıklarımız en uçlara gittiğinde diğer uca gitmemiz de kaçınılmazdır.